JAWOMOR
O Firmie
Pobierz Flash Player aby zobaczyć galerię.
Oferta
Nasze Realizacje
Galeria
Kontakt
Zapytaj o szczegóły

Nasze Realizacje

 1. Kotłownia gazowo-olejowa Q=900 KW, dla Przedsiębiorstwa "Cemet" Gdańsk ul. Sandomierska.

 2. Osiedle mieszkaniowe Gdańsk-Kokoszki, 4 budynki wielorodzinne + sieci wodno-kanalizacyjne i C.O.

 3. Kotłownia gazowo-olejowa Q=450 KW, dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie ul. Brzozowa 30.

 4. Remont budynku Przedszkola nr 24 w Gdyni ul. Legionów 119; wewnętrzne instalacje C.O. węzeł cieplny oraz zewnętrzne sieci cieplne.

 5. Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40; wewnętrzne instalacje C.O., remont wentylacji mechanicznej, kotłownia gazowo-olejowa Q=600 KW.

 6. Hala montażu żaluzji dla Przedsiębiorstwa Polsko-Szwedzkiego "ALUCOLOR" w Rumii ul. Grunwaldzka; wewnętrzne instalacje sanitarne oraz kotłownia gazowa.

 7. Dyskoteka "FORTY" Gdańsk Forty Napoleońskie; wewnętrzne instalacje sanitarne i wentylacja mechaniczna.

 8. Wewnętrzne instalacje sanitarne oraz klimatyzacja w pomieszczeniach zintegrowanego centrum kierowania ratowniczego miasta Gdańska w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej ul.Sosnowa.

 9. Kotłownia olejowa dla potrzeb budynków mieszkalnych na terenie byłych Zakładów Mięsnych w Gdyni ul. Unruga 1.

 10. Budynek Banku Śląskiego S.A. w Gdańsku ul. Beniowskiego; wewnętrzne instalacje sanitarne wentyl. i klimatyzacji.

 11. Centralny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku wewnętrzne instalacje sanitarne wentylacji oraz kotłownia olejowa dla budynku sal konferencyjnych.

 12. Centralny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku wewnętrzne instalacje sanitarne oraz klimatyzacji w budynku sal treningowych z odnową biologiczną.

 13. Budynek usługowo-handlowy "ABRAHAM" w Rumii, ul. Starowiejska i Abrahama; wewnętrzne instalacje sanitarne oraz kotłownia gazowa, zewn. sieci wodno-kanalizacyjne.

 14. Przedszkole w Gdańsku-Osowej ul. Juraty-Komandorska; wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, kotłownia gazowo-olejowa, zewn. sieci wodno-kanalizacyjne i gazowe.

 15. Budynek mieszkalno-handlowo-usługowy "ATRIUM" Gdynia ul. Starowiejska; wewnętrzne instalacje sanitarne, węzeł cieplny, zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne i cieplne.

 16. Przedszkole nr 51 w Gdyni ul. Władysława IV nr 52; węzeł cieplny, wewnętrzne instalacje C.O. i technologia kuchni.

 17. Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Chrzanowskiego 3/8 wewnętrzne instalacje C.O. i wentylacji oraz kotłownia olejowa.

 18. Remont wewnętrznych instalacji sanitarnych, technologia kuchni oraz kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni ul. Halicka 8.

 19. Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni ul. Orłowska 27 oraz sieć gazowa.

 20. Siedlisko Rolnicze w Kokoszkowych k/Starogardu Gdańskiego. Wewnętrzne instalacje sanitarne, kotłownia gazowa, sieci wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków sanitarnych. Rezydencja mieszkalna, domek myśliwski, stajnie.

 21. Kotłownia olejowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w Pucku ul.Wejherowska.

 22. Osiedle mieszkaniowe Szadółki-Zakoniczyn trzy budynki mieszkalne wielorodzinne nr 109, 110, 111. Wewnętrzne instalacje sanitarne wentyl. W garażach węzły cieplne sieci wodno-kanalizacyjne, oraz cieplne.

 23. Dom handlowo-biurowy "OMEGA" w Gdyni ul. Morska, wewnętrzne instalacje sanitarne wentylacja mechaniczna kotłownia gazowo- olejowa, sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe.

 24. Projekt zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych w ul. Mylnej w Kwidzyniu.

 25. Przebudowa ul. Warszawskiej w Kwidzyniu, sieć gazowa.

 26. Projekt wymiany sieci gazowej n/ć na ś/ć w ul. Polanki w Gdańsku-Oliwie. cz. III i IV.

 27. Kotłownia gazowa dla Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni ul. Tetmajera oraz sieć gazowa.

 28. Remont Przedszkola nr 30 w Gdyni Babich Dołach, technologia kuchni, wentylacja oraz sieć gazowa.

 29. Wentylacja mechaniczna oraz oddymiająca w Centrum Rozrywki U-7, w Gdyni ul. Partyzantów.

 30. Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne oraz przepompownia ścieków sanitarnych na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.

 31. Remont schodów na Kamiennej Górze w Gdyni sieć kanalizacji deszczowej.

 32. Kotłownia gazowa dla osiedla mieszkaniowego w Gdyni ul. Szczecińska 11.

 33. Projekt technologiczny basenu do nauki pływania krytego dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Wypoczynkowego " Anabella" we Władysławowie.

 34. Przebudowa ul. Sadowej w Gdyni, sieci wodno-kanalizacyjne oraz gazowe.

 35. Przebudowa ul. Stawnej w Gdyni sieci wodno-kanalizacyjne.

 36. Przebudowa ul. Sandomierskiej i Kurpiowskiej w Gdyni, sieci wodno-kanalizacyjne.

 37. Remont i rozbudowa V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni ul. Dickmana 14, zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne, wewnętrzne instalacje sanitarne oraz kotłownia gazowa.

 38. Budynek hurtowni zabawek "DINO" w Gdyni ul. Chwaszczyńska, wewnętrzne instalacje sanitarne oraz sieci wodno-kanalizacyjne.

 39. Remont Bramy Maratońskiej na stadionie G.K.S. "WYBRZEŻE" w Gdańsku, wewnętrzne instalacje sanitarne oraz kotłownia olejowa.

 40. Hala montażu telewizorów "Trilux" dla Przedsiębiorstwa "Proelko" w Pruszczu- Gdańskim (technologia produkcji oraz wewnętrzne instalacje sanitarne i wentylacja).

 41. Pensjonat dla G.P.R.D S.A. w Jastrzębiej Górze. Wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna i kotłownia olejowa.

 42. Budynek Sanatorium M.S.W i A."HELIOS" w Sopocie; wentylacja w kuchni, jadalniach, sali gimnastycznej i konferencyjnej.

 43. Budynek gastronomiczno-usługowy w GDYNI ul. Wójta Radkiego (wewnętrzne instalacje sanitarne i p.poż)

 44. Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej nr 5 w Giżycku ul. Białostocka 3.

 45. Cztery indywidualne kotłownie olejowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łebie ul. Obrońców Warszawy nr 6,8,10,12

 46. Kotłownia olejowa w budynku administracyjnym oraz oddzielnie w budynku laboratorium na terenie P.U.R w Czerninie

 47. Siedemdziesiąt cztery kotłownie gazowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Gdyni Kolibkach objętym kontraktem p.n. Zmiana systemu ogrzewania z sieciowego na gazowe

 48. Rozbudowa hotelu "ENERGA" w Straszynie

 49. Projekt kościoła w Kiełpinie Górnym (kotłownia gazowa wentylacja mechaniczna oraz ogrzewanie powietrzne)

 50. Budynek mieszkalno-usługowo-handlowy VIII kondygnacyjny z garażem podziemnym w Gdyni przy Placu Kaszubskim nr 15.

 51. Fabryka ościeżnic dla KMI "PORTA" S.S.S.E w Ełku (sieci wodno-kanalizacyjne oraz kanalizacji deszczowej, kotłownia na odpady drzewne)

 52. Budynek mieszkalny 11 rodzinny w Sopocie ul. Fiszera 8/10 (kotłownia gazowa, sieci wodno-kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej oraz przyłącze gazowe)

 53. Centrum hotelowo rekreacyjne w Gdyni na Polance Redłowskiej.

 54. Salon sprzętu A.G.D oraz T.V w supermarkecie "Auchan" w Piasecznie pod Warszawą (wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O. oraz wentyl. mechanicznej)

 55. Projekty zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, sieci C.O., węzeł cieplny wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O., ciepła technologii wentylacji mechanicznej oraz technologia uzdatniania wody w budynku krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gdyni, ul. Gospodarska 10.

 56. Projekty zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnej,  kanalizacji deszczowej sieci C.O., węzeł cieplny wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O., ciepła technologii wentylacji mechanicznej oraz technologia uzdatniania wody w budynku krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni ul. Staffa 10.

 57. Projekt wewnętrznych instalacji C.O., c.w.u oraz kotłownia gazowa dla Sz.Z.Rz.R w Redzie ul. Gdańska 35

 58. Projekt wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej w "Pubie Desperado" Gdańsk ul. Dmowskiego

 59. Kotłownia olejowa Q=1300 kW w Gdyni ul. Żeglarzy 9, dla budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu"

 60. Projekt zewn. sieci cieplnej dla osiedla budynków S.M."Na Wzgórzu" Gdynia ul. Żeglarzy Śmigowicza

 61. Projekty zewn. sieci wodno-kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej sieci gazowej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych z kotłowniami gazowymi, produkcja energii dla cwu z kolektorów słonecznych dla sześciu budynków mieszkalnych Osiedla Mieszkaniowego TBS "Czynszówka" w Gdyni ul. Starodworcowa

 62. Budynek kanału prób falowych P.A.N w Gdańsku Oliwie, kotłownia elektryczna, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O. i wentylacji, oraz zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne.

 63. Projekt zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z operatem wodno-prawnym z terenu Browaru "AMBER" w Bielkówku k/Gdańska

 64. Projekt zewnętrznych sieci wod kan, kanalizacji deszczowej dla budynku biurowego z apartamentem mieszkalnym PVL-Invest w Sopocie ul. 3 Maja 71a

 65. Projekt kotłowni gazowej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku PVL-Inwest w Sopocie ul. 3 Maja 71a

 66. Projekt kotłowni olejowej, wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie hurtowni "ALUMA" w Elblągu

 67. Osiedle mieszkaniowe sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, kotłowniami gazowymi, wewnętrzne instalacje sanitarne oraz sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe i kanalizacja deszczowa (Gdańsk Osowa ul. Kielnieńska)

 68. Projekt zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej dla Centrum Logistyki TAN-VIET z operatem wodno-prawnym w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański

 69. Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Instalacja C.O. zasilana pompami cieplnymi z kolektorów ziemnych, instalacja cwu zasilana bateriami słonecznymi w budynku Domu Pojednania i Spotkań O.O. Franciszkanów w Niepoględziu koło Bytowa

 70. Stacja obsługi samochodów ciężarowych i osobowych z myjnią automatyczną "Janco" w Rumi ul. Grunwaldzka

 71. Projekt wykonawczy kotłowni gazowych, zewnętrznej sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Gdańsk ul. Dywizji Wołyńskiej

 72. Osiedle mieszkaniowe "Pod Słońcem" trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z wentylacją w garażach podziemnych, kotłowniami gazowymi, wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi oraz sieciami wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i kanalizacją deszczową (ul. Solna Gdynia)

 73. Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz gazu, wewnętrzna instalacja gazu, kotłowni gazowej wbudowanej, wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i p.poż, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w garażu podziemnym dla budynku usługowo - biurowego w Sopocie przy ul. Niepodległości 660.

 74. Projekt technologiczny basenu pływackiego krytego oraz wentylacji mechanicznej dla basenu w domu jednorodzinnym przy ul. Sucharskiego w Wejherowie

 75. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej do Cmentarza Komunalnego od ul. Spokojnej w Gdyni

 76. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przyłącza C.O. i c.w.u., wentylacji mechanicznej dla basenu dla domu jednorodzinnego w Gdyni przy ul. Chabrowej.

 77. Projekt budowlano - wykonawczy zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej wbudowanej oraz wentylacji mechanicznej garażu podziemnego dla budynku mieszkalnego w Gdyni przy ul. Prof. Demela 1

 78. Projekt regulacji oraz inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10, Chrzanowskiego 21, Węglowej 13, Węglowej 15

 79. Projekt budowlany oraz wykonawczy zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i sprzężonego powietrza, kotłowni wbudowanej olejowej, dla Zakładu Produkcyjnego "Vektor"" w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej

 80. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, p.poż i c.w.u., wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, węzła cieplnego na potrzeby C.O., c.t., c.w.u. i technologii basenu oraz projekt zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej dla Zespołu hotelowego z parkingiem podziemnym, z funkcją sportowo-rekreacyjną w Gdyni przy ul. Ejsmonda 1.

 81. Projekt zamienny kotłowni gazowej oraz inwentaryzacja dla budynku usługowo-handlowego " Omega" w Gdyni przy ul. Morskiej 59

 82. Projekt zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej w ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni

 83. Oczyszczalnia ścieków sanitarnych dla wsi Pogorszewo, gmina Nowa Wieś Lęborka wraz z operatem wodno-prawnym

 84. Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania, zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci cieplnej dla potrzeb dobudowy łącznika dla V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Oksywie przy ul. Dickmana 14

 85. Projekt budowlano - wykonawczy wentylacji mechanicznej nawiewno ­ wyciągowej, klimatyzacji, kotłowni gazowej wbudowanej, oraz wewnętrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego dla wentylacji dla budynku Pensjonatu, Elbląg, ul. Garbary 13

 86. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.w.u., centralnego ogrzewania, kotłowni wbudowanej olejowej, technologii basenu pływackiego krytego oraz wentylacji mechanicznej, zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej dla hotelu w miejscowości Kociołek gmina Dubenniki woj. warmińsko – mazurskie

 87. Projekt budowlano-wykonawczy kotłowni wbudowanej, wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych c.w.u. i p.poż, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej w garażu podziemnym oraz zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej dla budynku wielorodzinnego TBS " Czynszówka" z usługami na parterze w Gdyni w rejonie ulic Wawrzyniaka i Wejherowej

 88. Projekt sieci drenażowej w Centrum Dystrybucji i Logistyki "TAN-VIET" w Łęgowie

 89. Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych dla osiedla mieszkaniowego "Komorowo" oraz jednostki wojskowej w Pruszczu Gdańskim

 90. Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej tłocznej dla osiedla mieszkaniowego " Bernardowo" w Gdyni

 91. Oczyszczalnia ścieków sanitarnych dla miejscowości Szymankowo gm. Lichnowy

 92. Projekt zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, przyłącze gazu oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej w budynku III Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie

 93. Projekt zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej instalacji deszczowej w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdyni ul. Pelplińska 7

 94. Kaszubskie Centrum Sportowo -Rekreacyjne w Kościerzynie (Aquapark) . Projekt wentylacji, C.O., wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, c.t, technologii basenów, kotłowni, pomp ciepła z układem solarnym

 95. Budynek Instytutu Oceanografii Wydziału BgiO Uniwersytetu Gdańskiego ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 46 Gdynia Projekt zewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, kanalizacja deszczowa i sieci cieplnych oraz wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.O. i c.t i instalacji sprężonego powietrza.

 96. Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej z przepompowniami ścieków dla potrzeb uzbrojenia plaży miejskiej w Gdańsku Stogach

 97. Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne, kanalizacji tłocznej oraz przepompowni ścieków na odcinku Wolny Dwór- Skraszewy

 98. Budynek wielorodzinny z częścią usługową ul. Chrobrego 1-7 Sopot Przełożenie sieci gazowej, wewnętrzne instalacje C.O., wodno-kanalizacyjne i kotłownia gazowa

 99. Budynek wielorodzinny z garażem dwupoziomowym ul. Lęborska 23 Gdańsk Projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, C.O., c.t, wentylacji oraz zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej

 100. Budynek wielorodzinny "TBS" Czynszówka Gdynia ul. Płk. Dąbka Projekt wewnętrznej instalacji C.O., c.t, wodno-kanalizacyjnej, węzeł cieplny i sieci cieplne

 101. Salon samochodowy "Nissan" z serwisem samochodowym Gdańsk ul. Grunwaldzka 305 Projekt wewnętrznej wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, C.O., c.t.

 102. Budynek mieszkalny z garażem podziemnym ul. Nowogrodzka 34 Gdynia- Projekt wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, C.O., c.t oraz zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej.

 103. Dom seniora Borowo - Projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, C.O., c.t, wentylacji oraz zewnętrznych sieci.

EEA and Norway Grants Oslo Renewable Energy and Environment Cluster Instytut Maszyn Przepływowych Wydział Elektrotechniki i Automatyki